Analyse

Om een goed inzicht in de status van het netwerk te krijgen, maakt RAM@C een netwerkanalyse alvorens zij een offerte aanbieden. Met een dergelijke analyse wordt bekeken of het netwerk aan alle eisen voldoet om zo efficiënt mogelijk te kunnen functioneren en waar eventuele verbeterpunten liggen om dit doel te bereiken. Ook kijkt ramac of er uitbreidingen in het netwerk gewenst en rendabel zijn. De netwerkanalyse is de basis voor een projectplan.

Projectplan

Met uit de analyse verkregen informatie, wordt een voorstel voor een projectplan gemaakt. Hierin zijn onderanderen een aantal M(ajor) C(onfiguration) M(oments) opgenomen, aan de hand waarvan de voortgang bepaald kan worden.
Deze MOM`s geven tevens aan of en wanneer er een moment is dat het netwerk voor onderhoud "uit de lucht" is. Dit kan nodig zijn bij het overstappen naar een andere server.

Offerte

Na eventuele aanpassingen van beide kanten, worden tijdvakken bepaald waarin bepaalde functionaliteit opgeleverd zal worden.