Hardware

Wij hebben ervoor gekozen de hardware-leveranties niet zelf te verzorgen. De reden hiervoor is tweeërlei:

  1. Door de leverancierskeuze van uw PC`s, printers, scanners etc. bij u te laten kunt u uw plezierige relatie met uw hardware leverancier continueren. Ook eventueel gemaakte bonusafspraken met uw huidige leverancier blijven in tact.
  2. RAM@C heeft gekozen zich volledig te richten op het beheer van netwerken. Hierdoor zouden de hardware leverantie een ondergeschikte rol kunnen gaan spelen, hetgeen onze prijscalculaties negatief zouden beïnvloeden.

Installeren software

RAM@C verzorgt haar werkzaamheden bijna geheel op afstand. Zo ook de installatie van meerdere PC`s.

Consultancy

Uiteraard denken wij met u mee, zodra nieuwe hardware-aanschaffingen aan de orde zijn. Wij adviseren u omtrent de vereiste specificaties, benodigd voor uw netwerk. Ook zijn wij gaarne bereid u in uw leverancierskeuze te adviseren, indien u geen afspraken met een hardware-leverancier hebt gemaakt.